Jaarvergadering HBV 27 september 2023 :

Aanwezig bij deze vergadering waren zowel de directeur-bestuurder van Woonwenz als die van Antares, respectievelijk de heer Frank van Engelen en de heer Roel Versleijen. Beiden vertoonden een powerpoint presentatie. hier een weergave van beide presentaties.link naar het filmpje dat binnen de presentatie van Antares afgespeeld zou worden.
link naar het filmpje dat binnen de presentatie van Woonwenz afgespeeld zou worden.

U kunt zich voorstellen, dat de persentaties waren voorzien van de nodige toelichtingen en dat naar aanleiding daarvan er vanuit de vergadering ook de nodige vragen werden gesteld. Beide onderwerpen zijn uiterst actueel. Verdere informatie hierover o.a. te vinden op de websites van de beide woningcorporaties.

Prestatieafspraken:

De HBV is sinds enkele jaren nauw betrokken bij de zo geheten Prestatieafspraken. De overheid schrijft namelijk voor:
“Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in zogenoemde prestatieafspraken.” (Regelgeving Prestatie-afspraken)
Onderwerpen zoals leefbaarheid, duurzaamheid , betaalbaarheid komen hier in voor. Er wordt overleg gevoerd en plannen gemaakt voor de komende jaren, zodat de woningen voldoende zijn aangepast aan het veranderende klimaat, spaarzaam met de energie omgaan en in een prettige omgeving staan.
Dat de woningcorporaties en gemeente dit niet alleen kunnen realiseren spreekt voor zich.
----------------------------Hierbij heeft men UW medewerking en hulp nodig ! ----------------------
Hoe? Door energie te besparen, geen drinkwater te verspillen, uw voor- en/of achtertuin te vergroenen enz.

Energie besparen ? Een minder hoge stroomrekening ?
Niet alleen de woningcorporatie of de gemeente kunnen u bruikbare tips geven om te besparen op elektra en gas. (Woonwenz : duurzaamheid en energielasten of Antares : energie op het internet zijn vele, vele websites te vinden met tips, handleidingen en ideeën.
Benieuwd naar de stroomvreters in uw huis? Hier enkele (willekeurige) adressen met informatie:
Stroomvreters(unitedconsumers.com)
Grote energieslurpers (milieucentraal.nl)
Energieslurpers in huis (essent.nl)

Bericht voor Huurders

Tweemaal per jaar wordt het ledenblad van de HBV, 'Bericht voor Huurders' bezorgd aan alle leden van de vereniging. Het ledenblad 02-2023, nov/dec heeft u inmiddels in de brievenbus gekregen.

De gedigitaliseerde versie vind u hier.

Het ledenblad niet ontvangen?

even kontakt met ons opnemen. Het kan zijn dat uw adresgegevens niet of niet juist in onze verzendadministratie staan.

De meer oudere nummers van ons ledenblad:

2023 no.1

2022 no.2