Algemene Ledenvergadering

woensdag 27 september 2023 om 19.00 uur
Grand Café Maagdenberg
Maagdenbergplein 11 te Venlo

AGENDA :
1. Opening en mededelingen.
2. Ter vaststelling en goedkeuring:
  - verslag ledenvergadering 29 september 2021
  - overzicht activiteiten 2021 en 2022;
  - financiële verslag 2021 en 2022;   - verslag kascontrolecommissie en verslag accountant;
3. Voordracht tot benoeming van kandidaat bestuurslid: mevrouw Annette Klewer.
4. Bijdrage gastsprekers Woonwenz en Antares.
5. Rondvraag en sluiting.

Door gastsprekers van de corporaties Woonwenz en Antares worden een of meerdere specifieke thema's belicht, onder andere energiebesparende maatregelen
De bijeenkomst staat tevens in het teken van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
Hier zal op gepaste wijze aandacht aan worden besteed, onder andere door het aanbieden van een warm/koud buffet na afloop van de vergadering.
Tevens wordt een presentje aan de aanwezige leden en genodigden aangeboden

Aanmelden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (maximaal twee personen per huishouden)
Leden van de HBV die de algemene ledenvergadering wensen bij te wonen, verzoeken wij om zich uiterlijk
14 september 2023 aan te melden door middel van het invullen en retourneren van de aanmeldingsbon

klik hier.

(Een postzegel is niet nodig!.)
Het retouradres is:
HBV
Antwoordnummer 1044
5900 VB Venlo
of via e-mail :   info@hbvvenlo.com
onder vermelding van naam, adres, woonplaats, emailadres/tel.nr.Bericht voor Huurders

Tweemaal per jaar wordt het ledenblad van de HBV, 'Bericht voor Huurders' bezorgd aan alle leden van de vereniging.
Het eerst volgende ledenblad verschijnt december 2023

Ledenblad 01-2023 (juni/juli) vind u hier.

Het ledenblad niet ontvangen?

even kontakt met ons opnemen. Het kan zijn dat uw adresgegevens niet of niet juist in onze verzendadministratie staan.


De meer oudere nummers:

2020 no.1

2020 no.2

2021 no.2

2022 no.2