De huurverhoging komt er weer aan !

De overheid heeft hiervoor regels vastgesteld. Er gelden verschillende maxima voor verschillende situaties. Voor de meeste sociale huurwoningen (met een huurprijs onder de liberalisatiegrens) geldt dat de huur met 5,8% verhoogd mag worden. Deze huurverhoging is gekoppeld aan de gemiddelde CAO-loonstijging en ligt beduidend hoger dan het inflatiecijfer van 3,8% in het jaar 2023.
Bij huishoudens met een hoger inkomen (boven de € 52.753) mag een hogere huurverhoging worden voorgesteld. In de praktijk wordt evenwel vaak geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Hier de tabel van de Rijksoverheid waarin een en ander duidelijk is weergegeven:


De Venlose corporaties Woonwenz en Antares brengen per 1 juli 2024 een huurverhoging van 5,3% in rekening bij de huurders van de sociale huurwoningen. Dit ligt een half procent beneden het maximum van 5,8%, maaris wel een stuk hoger dan het inflatiecijfer van 3,8% over 2023.
De HBV had liever gezien dat uitgegaan was van dit inflatiecijfer van 3,8% en heeft zich onthouden van het geven van een advies over het voorgestelde beleid, vanwege de onduidelijke consequenties over de gevolgen van lagere huurverhogingen op de nieuwbouwactiviteiten en de verduurzaming van woningen.
De HBV heeft gevraagd om uitleg hierover en verzocht om in het vervolg in een vroeger stadium betrokken te worden bij het beleid betreffende de huurverhogingen. Woonwenz en Antares hebben inmiddels positief op deze verzoeken gereageerd.

Informatie/ledenwerving:

Binnenkort is er voor huurders een informatieblaadje beschikbaar. In het kort wordt weergegeven wat de HBV is en wat zij doet. Er wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden lid te worden van de HBV.
klik hier ! om het informatieblaadje in te zien.

Prestatieafspraken:

De HBV is nauw betrokken bij de zo geheten Prestatieafspraken. De overheid schrijft voor:
“Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in zogenoemde prestatieafspraken.” (Regelgeving Prestatie-afspraken)
Onderwerpen zoals leefbaarheid, duurzaamheid , betaalbaarheid komen hier in voor. Er wordt overleg gevoerd en plannen gemaakt voor de komende jaren, zodat de woningen voldoende zijn aangepast aan het veranderende klimaat, spaarzaam met de energie omgaan en in een prettige omgeving staan.
Dat de woningcorporaties en gemeente dit niet alleen kunnen realiseren spreekt voor zich.
----------------------------------Hierbij heeft men UW medewerking en hulp nodig ! ------------------------------
Hoe? Door energie te besparen, geen drinkwater te verspillen, uw voor- en/of achtertuin te vergroenen enz.

Energie besparen ? Een minder hoge stroomrekening ?
Niet alleen de woningcorporatie of de gemeente kunnen u bruikbare tips geven om te besparen op elektra en gas. (Woonwenz : duurzaamheid en energielasten of Antares : energie op het internet zijn vele, vele websites te vinden met tips, handleidingen en ideeën.
Benieuwd naar de stroomvreters in uw huis? Hier enkele (willekeurige) adressen met informatie:
Stroomvreters(unitedconsumers.com)
Grote energieslurpers (milieucentraal.nl)
Energieslurpers in huis (essent.nl)

Bericht voor Huurders

Tweemaal per jaar wordt het ledenblad van de HBV, 'Bericht voor Huurders' bezorgd aan alle leden van de vereniging. Het ledenblad 01-2024, juni/juli krijgt u binnenkort in de brievenbus.

De gedigitaliseerde versie vind u hier

Het ledenblad niet ontvangen?

even kontakt met ons opnemen. Het kan zijn dat uw adresgegevens niet of niet juist in onze verzendadministratie staan.

De meer oudere nummers van ons ledenblad:

2023 no.2

2023 no.1

2022 no.2