Spreekuur HBV

Het spreekuur is op dinsdagochtend. Er dient wel eerst een afspraak gemaakt te worden.
Locatie: kantoor HBV, Koninginnesingel 48 te Venlo.
Afspraak maken? Ons telefoonnummer is: 077 – 354 45 61 (maandag t/m donderdag, 09.00 uur tot 12.00 uur). Incidenteel kan er ook een afspraak voor een gesprek bij iemand die lid is thuis worden gemaakt.
Op het spreekuur kunt u terecht met allerlei vragen of problemen die verband houden met het huren van uw woning, bijvoorbeeld huurtoeslag, onderhoud/renovatie of huuropzegging.
Indien er zich in en/of rondom een complex woningen (bijvoorbeeld een appartementencomplex) problemen voordoen, kan er ook een gesprek plaatsvinden met een bewonerscommissie. Hierbij zal dan zoveel mogelijk aangestuurd worden op zelfwerkzaamheid van die bewonerscommissie, waarbij de HBV een adviserende rol kan vervullen.


De HBV gaat op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om. Wij nemen de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.
Indien wij namens u contact moeten opnemen met uw verhuurder, dan zult u ons hiervoor dienen te machtigen.


klachten

Klachtencommissie Woonwenz

Deze klachtencommissie behandelt klachten van huurders van Woonwenz en doet hierover uitspraak.
In deze klachtencommissie hebben vijf personen zitting, drie medewerkers van Woonwenz en twee vertegenwoordigers van de HBV.
( klachten over Woonwenz )

Klachtenafhandeling Antares

Antares heeft een geheel interne klachtenafhandeling. De HBV heeft hierin geen deelname.
De opname en afhandeling van klachten geschied geheel door medewerkers van Antares.
( klachten-en-suggesties )

Regionale Geschillencommissie. Huurcommissie

Soms is het raadzaam om een bepaalde klacht voor te leggen aan de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Noord-Limburg of de Huurcommissie. De HBV kan u hierover nadere informatie verstrekken en adviseren. Ook is het mogelijk dat u de HBV machtigt om namens u de procedure te voeren; in die situatie kunt u zelf ook aanwezig zijn bij de behandeling tijdens de zitting van een van deze beide commissies en daar ook het woord voeren.
( klachten )