Lidmaatschap

Huurt u een woning van Woonwenz, Antares of Wonen Limburg en wenst u graag lid te worden van de HBV ? Lees hier hoe u dit kunt regelen:

  • Via het invullen en verzenden van een aanmeldformulier en vervolgens betaling van de contributie met behulp van een acceptgirokaart, via internetbankieren oftewel het verstrekken van een incassomachtiging tot het laten overboeken van het verschuldigde contributiebedrag van uw bankrekening.

    Voor het aanmeldformulier, klik hier: aanmeldformulier

  • Telefonisch contact: U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Heeft u interesse om lid te worden, dan kunt u uw naam- en adresgegevens en uw bankrekeningnummer telefonisch aan ons doorgeven, dan bezorgen wij u een voorbedrukte acceptgirokaart, waaraan een machtigingsformulier gehecht is. U kunt dan kiezen of u via de acceptgirokaart wenst te betalen of ons een incassomachtiging wenst te verstrekken.

  • Gaat u een woning huren van de woningstichting Woonwenz? Dan wordt u bij het ondertekenen van het huurcontract voor de nieuwe huurwoning door Woonwenz een gratis jaarlidmaatschap aangeboden. Wenst u hiervoor in aanmerking te komen, dan behoeft u alleen een door Woonwenz ingevuld formulier, waarop uw naam en nieuwe adres vermeld staan, te ondertekenen. Vlak voor het verstrijken van dit eerste gratis jaar ontvangt u van ons een acceptgirokaart met machtigings- formulier, waarmee u het lidmaatschap kunt verlengen. Indien wij geen opzegging van het lidmaatschap ontvangen voor het verstrijken van het eerste jaar, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Voor huurders in de particuliere huursector gelden specifieke voorwaarden. Indien een beduidend deel van een wooncomplex lid van de HBV wenst te worden, dan kan een collectief lidmaatschap geregeld worden. Voor nadere informatie hierover kunt u zich telefonisch tot ons wenden.

Het contributiebedrag bedraagt zes euro per jaar. Indien u na 1 juli lid wordt dan is het verschuldigde bedrag drie euro voor het resterende deel van het lopende jaar. Indien u in de maand november of december lid wordt dan geldt het contributiebedrag van zes euro voor het volgende jaar; voor het resterende deel van het lopende jaar behoeft u geen contributie te betalen.