Welkom op de website van Huurdersbelangenvereniging Venlo

Wat is de HBV?

De Huurdersbelangenvereniging Venlo (HBV) is een juridisch zelfstandige en onafhankelijke vereniging met circa 5.000 leden. Het is een belangenorganisatie voor huurders van woningen in de gemeente Venlo.

Wat doet de HBV?

  • Het geven van voorlichting en advies over allerlei onderwerpen die met huren te maken hebben.

  • Individuele dienstverlening voor leden: wekelijks wordt een spreekuur gehouden. Hier kunnen vragen, problemen en/of klachten met betrekking tot de huurwoning aan de orde komen.

  • Regelmatig overleg voeren met verhuurders over bijvoorbeeld de huurprijzen, servicekosten, het onderhoudsbeleid en renovaties. Basis voor dit overleg is de Wet op het overleg Huurders Verhuurder en convenanten die met enkele verhuurders zijn afgesloten. Het overleg met de woningstichtingen Woonwenz en Antares gebeurt op structurele basis.

  • Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de woningstichtingen onder andere over de te bouwen woningen, de betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

  • Het ondersteunen van bewonerscommissies, bijvoorbeeld bij renovaties of sloop/nieuwbouw.

  • Het houden van enquêtes onder de leden, bijvoorbeeld over uitgevoerde renovaties, de betaalbaarheid van de huurwoning en de dienstverlening van de verhuurder.

  • Tweemaal per jaar wordt het ledenblad ‘Bericht voor Huurders’ bezorgd aan de leden. In dit blad staat informatie van de vereniging vermeld en zijn een aantal informatieve artikelen opgenomen.

  • Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden, waarvoor de leden worden uitgenodigd.